Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995 -  privind calitatea în construcţii
LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 -  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Norme metodologice de aplicare a legii 50/1991

LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 – privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001-  privind amenajarea teritoriului si urbanismul

ORDIN nr. 1071/16.12.2009 – privind Metodologie de Calcul(MC001/4 – 2009) al performantei energetice a cladirilor

REGULAMENT din 14 iunie 1994de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996– Legea locuinţei – reglementari

LEGEA nr.7 din 13 martie 1996– privind legislatia in vigoare referitoare la cadastru si la publicitate imobiliara