Urbanism

 • certificare profesională RUR, categoria D,E, G7;
 • elaborare şi prezentare de concepte privind dezvoltarea urbană, operaţiuni de restructurare urbană sau de urbanizare, organizarea, configurarea şi amenajarea spaţiilor publice, reabilitarea şi reactivarea zonelor centrale, regenerarea cartierelor de locuinţe etc;
 • elaborarea documentaţiilor de urbanism: PUD, PUZ, PUG;
 • planificare urbană informală: plan director, masterplan, ilustrare urbanistică;
 • consultanţă în domeniul dezvoltării spaţiale urbane pentru actori publici şi privaţi;
 • concepere, editare şi consultanţă în implementarea ghidurilor de dezvoltare, regulamentelor de urbanism, diferitelor materiale de informare asupra dezvoltării urbane.

Arhitectură

 • certificare profesională OAR;
 • restaurare şi refuncţionalizare, inclusiv pentru clădiri de patrimoniu;
 • consultanţă, proiectare şi asistenţă de şantier pentru diferite tipuri de clădiri noi, spaţii publice, spaţii verzi;

Consultanţă, comunicare şi moderare

 • consultanţă privind legislaţia în domeniul urbanismului, regulamente urbanistice;
 • coordonare studii şi documentaţii pregătitoare: analize urbanistice, studii de circulaţie, documentaţii topografice, geotehnice, relevee, expertize tehnice teme de proiectare sau documentaţii pentru concursuri de soluţii etc;